Tin nổi bật

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 19/9/2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giảm giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 19/9/2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức giảm giá dầu; theo đó, mức giá mới có hiệu lực thi hành từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2014 cho đến khi có thông báo mới

Xem chi tiết ...

Hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác

Hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác

Thực hiện chủ trương hợp tác phát triển kinh tế - xã hội tại Bản thỏa thuận ngày 06/11/2009 về việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2015 giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh; Ngày 12/8/2011, Sở Công Thương Tây Ninh và Sở Công Thương Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch hợp tác đến năm 2015.

Xem chi tiết ...

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện