Tin nổi bật

Kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh tháng 02 năm 2015

Tháng 2 là tháng diễn ra Tết Nguyên đán Ất Mùi, với số ngày làm việc ngắn hơn trong khi số ngày nghỉ kéo dài hơn, các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Do vậy nhìn chung so với các tháng trong năm các hoạt động sản xuất công nghiệp cũng như xuất khẩu có sụt giảm hơn so với tháng trước.

Xem chi tiết ...

THÔNG BÁO: Quyết định số 10836/QĐ-BCT ngày 27/11/2014 của Bộ Công Thương

Ngày 27/11/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 10836/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Trong đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón; cấp lại Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón; cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón. Quy định cụ thể:

Xem chi tiết ...

Kim ngạch xuất khẩu Tây Ninh tháng 01 năm 2015

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 219,25 triệu USD, so tháng trước giảm 10,37%, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 165,84 triệu USD, giảm 9,04%, chiếm tỷ trọng 75,64% so với tổng kim ngạch xuất khẩu; doanh nghiệp có vốn trong nước ước đạt 50,92 triệu USD, giảm 14,73% (trong tháng kinh tế cá thể không tham gia hoạt động xuất khẩu); doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 2,5 triệu USD, giảm 3,34%. So cùng kỳ năm 2014 tăng 34,06%, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 27,41%; doanh nghiệp có vốn trong nước tăng 66,67%; doanh nghiệp Nhà nước giảm 7,95%.

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện