Tin nổi bật

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản vùng miền thông qua liên kết vùng: Cơ hội lớn cho đặc sản địa phương

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản vùng miền thông qua liên kết vùng: Cơ hội lớn cho đặc sản địa phương

Ngày 27/11/2015, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm đặc sản vùng miền thông qua liên kết vùng”. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

Xem chi tiết ...

Tỉnh Tây Ninh ban hành Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi xe, bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu phụ Vạc Sa

Cửa khẩu Vạc Sa (thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu) đối diện là cửa khẩu Phum Soty (thuộc xã Đôn Rót, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum), đây là cửa khẩu phụ đã có đủ lực lượng quản lý.

Xem chi tiết ...

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương

Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 và thay thế Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương.

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện