Tin nổi bật

Giá xăng giảm 1.140 đồng mỗi lít.

Giá xăng giảm 1.140 đồng mỗi lít.

Tất cả các mặt hàng xăng, dầu đều giảm giá từ 11h trưa 22/11 với mức dao động từ 450 đồng đến 1.140 đồng mỗi lít.

Xem chi tiết ...

Thanh tra xử lý vi phạm hành chính năm 2014

Kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2014 của Thanh tra Sở Công Thương

Xem chi tiết ...

Tây Ninh có 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam, năm 2014

Thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương; Thực hiện Công văn số 238/CNĐP-TTTT ngày 13/5/2014 của Cục Công nghiệp địa phương về việc chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2014 và Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2014. Ngày 01/10/2014, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã tổ chức Lễ trao giải cho 10 sản phẩm đạt Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014.

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện