Tin nổi bật

THÔNG BÁO: Hướng dẫn về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Sở Tài chính Tây Ninh ban hành Công văn số 1490/STC-CSVG Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 1791/UBND-KTTC ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (file kèm).

Xem chi tiết ...

THÔNG BÁO: về bình xét, khen thưởng thành tích trong hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới tinh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan ký ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1357/HDLN-BCĐTMBG-TĐKT về bình xét, khen thưởng thành tích trong hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Xem chi tiết ...

THÔNG BÁO: Lấy ý kiến doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản.

UBND tỉnh dự kiến tổ chức họp mặt giữa chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản 7 tháng đầu năm 2014.

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện