Tin nổi bật

Vì sao TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21

Vì sao TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21

Với tư duy mở cửa chưa từng có, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vừa được 12 nước thống nhất sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, hỗ trợ phát triển sản xuất trong toàn khu vực và xác lập tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu.

Xem chi tiết ...

Hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam đã họp tại At-lan-ta, Hoa Kỳ, để tìm kiếm thỏa thuận nhằm kết thúc toàn diện đàm phán.

Xem chi tiết ...

Thông tin hướng dẫn về thủ tục và thời gian mua điện trung áp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng là các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng điện trung áp phục vụ sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Xem chi tiết ...

Tin tức- Sự kiện