Khu KT, Khu CN, Khu CX

THÔNG TIN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Gồm có: Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu công nghiệp Bourbon - An Hòa, Khu công nghiệp Phước Đông, Khu công nghiệp Chà Là và Khu chế xuất Linh Trung 3.

I.  KHU CÔNG NGHIỆP TRẢNG BÀNG:

- Vị trí: Km 32 – đường Xuyên Á, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Quy mô: 190,76 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng có thể cho thuê là 132,97 ha, đã cho thuê 124,35 ha (78 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 284,82 triệu USD).

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: Khu công nghiệp đa ngành 

- Công ty đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh. Điện thoại: 0663.882728 – 896100; Fax: 0663.882307. Email: ndeco@vnn.vn.

Website:

 

II.  KHU CÔNG NGHIỆP BOURBON - AN HÒA:

- Vị trí: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Quy mô: 760 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng có thể cho thuê là 598 ha, đã cho thuê 20,71 ha (14 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 48,64 triệu USD).

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: Khu công nghiệp đa ngành 

- Công ty đầu tư hạ tầng: Công ty Cồ Phần Bourbon – Địa chỉ: An Hòa , Trảng Bàng, Tây Ninh. Điện thoại: 0663.886688. Fax: 0663.886688. Email: sales@bourbonanhoa.com.vn. Website: www.bourbonanhoa.com.vn

 

III.  KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC ĐÔNG:

- Vị trí: đường Tỉnh lộ 782, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cách  Trục đường Xuyên Á (TP.HCM - Campuchia) 10 km

- Quy mô: 2.190 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng có thể cho thuê là 1.417 ha, đã cho thuê 89 ha (06 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 493 triệu USD).

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: Khu công nghiệp đa ngành.

- Công ty đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) – Địa chỉ: Xã Phước Đông, Bàu Đồn huyện Gò Dầu và xã Đôn Thuận, Gia Lộc, Lộc Hưng huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0663.899999. Fax: 0663.898962. Email: phuocdongip@saigonvrg.com.vn. Website: http://saigonvrg.com.vn

 

IV.  KHU CÔNG NGHIỆP CHÀ LÀ:

- Vị trí: đường Tỉnh lộ 782, xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh.

- Quy mô: 200 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng có thể cho thuê là 42 ha, đã cho thuê 20,35 ha (02 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 23 triệu USD).

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: ngành nghề công nghệ cao, cơ khí chính xác.

- Công ty đầu tư hạ tầng:

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế. Điện thoại: 0663.777999 Fax: 0663.770770. Email: kcnchala@gmail.com

 

VKHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 3:

- Vị trí: xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Giáp ranh với huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, nằm cạnh đường Xuyên Á.

- Quy mô: 202,7 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng có thể cho thuê là 132,24 ha, đã cho thuê 118,26 ha (73 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 272,43 triệu USD).

- Lĩnh vực thu hút đầu tư: Khu công nghiệp  và  chế xuất đa ngành

 

Document Actions